PYLOS NEWS -MESSINIA GREEE

ΕΝΑΣ ΜEΓΑΛΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ.. Pylos News in daily news.

Σάββατο, 26 Ιουλίου 2014

Το «κοινωνικό σχολείο» τίθεται σε εφαρμογή από 11 Σεπτεμβρίου

Σύσκεψη στο πλαίσιο της συνεργασίας των Υπουργείων Παιδείας και Θρησκευμάτων, Υγείας και Πολιτισμού και Αθλητισμού, καθώς και φορέων με θέμα την λειτουργία του «κοινωνικού σχολείου»  πραγματοποιήθηκε στο Υ.ΠΑΙ.Θ. Στην σύσκεψη συμμετείχαν ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ. Ανδρέας Λοβέρδος, ο Υπουργός Υγείας, κ. Μάκης Βορίδης, ο Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ. Κώστας Κουκοδήμος, ο Υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, κ. Γιάννης Ανδριανός,  η Υφυπουργός Υγείας κα Κατερίνα Παπακώστα, η Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ., κα Τζένη Κρεμαστινού, ο Πρόεδρος του Ινστιτούτου Ψυχικής & Σεξουαλικής Υγείας, κ. Θάνος Ασκητής, ο Πρύτανης του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος και ο Πρόεδρος του Σ.Ε.Γ.Α.Σ, κ. Κώστας Παναγόπουλος.
Ο κ. Λοβέρδος παρουσίασε τους άξονες δράσης του «κοινωνικού σχολείου»:
Η καταπολέμηση του χουλιγκανισμού στα σχολεία.
Η καταπολέμηση της παχυσαρκίας στα παιδιά και τους νέους διά μέσου της άθλησης και της διατροφής.
Η καταπολέμηση  του εθισμού στο αλκοόλ και τα ναρκωτικά, του ρατσισμού.
Η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση.
Η  πρόληψη για τις μολυσματικές ασθένειες.
Η ανάπτυξη του προγράμματος ΕΥΖΗΝ στο σύνολο του μαθητικού πληθυσμού .
Η λειτουργία του προγράμματος Kids Athletics του ΣΕΓΑΣ σε όλα τα σχολεία της χώρας.
Η εισαγωγή των εννοιών του Ολυμπισμού και των Εικαστικών στην εκπαίδευση.
Ο κ. Λοβέρδος κατά την σύσκεψη τόνισε: «Μέχρι τις 10 Σεπτεμβρίου θα πρέπει να έχουμε τελειώσει τα πιο πολλά από όσα χρειαζόμαστε για τις δράσεις που συνοδεύουν αυτό που με δύο λέξεις αποκαλούμε «κοινωνικό σχολείο». Από τις 11 Σεπτεμβρίου το «κοινωνικό σχολείο» τίθεται σε εφαρμογή».
    Ο κ. Βορίδης σημείωσε: «Οι απόψεις μας συμπίπτουν. Το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. θα είναι το βασικό εργαλείο μας σε αυτές τις δράσεις. Θα κάνουμε ότι μπορούμε και θα το κάνουμε γρήγορα».
    Στην συνάντηση ανακοινώθηκε από τον κ. Κουκοδήμο η πιλοτική λειτουργία δύο αθλητικών σχολείων, η θεσμοθέτηση της ημέρας σχολικού αθλητισμού και η έναρξη της διαδικασίας χαρτογράφησης όλων των αθλητικών εγκαταστάσεων που υπάρχουν στα σχολεία, προκειμένου να αξιοποιούνται στο γενικότερο σχεδιασμό της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.
    Ο κ. Ανδριανός υπογράμμισε ότι η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού θα συνδράμει στην λειτουργία του «κοινωνικού σχολείου» με παρεμβατικές δράσεις ανάπτυξης του αθλητισμού και καταπολέμησης της παιδικής παχυσαρκίας, όπου χρειαστεί σύμφωνα με τις μετρήσεις των σχετικών προγραμμάτων.
    Στην σύσκεψη αποφασίστηκε να εξεταστεί η ενεργοποίηση της επιμόρφωσης των οικογενειών σχετικά με την σεξουαλική αγωγή και τις μολυσματικές ασθένειες μέσα από τα προγράμματα των σχολών γονέων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων σε συνεργασία με το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ., με τα επιστημονικά εγχειρίδια που έχει ήδη προμηθευθεί το Υ.ΠΑΙ.Θ από το Ινστιτούτου Ψυχικής & Σεξουαλικής Υγείας.
    Τέλος παρουσιάστηκε το πρόγραμμα του Πανεπιστημίου του Georgetown, «Ολυμπισμός για την Ανθρωπότητα», από τον καθηγητή του Πανεπιστημίου, κ. Αλέξη Λύρα.

Έκτακτα μέτρα για την καταπολέμηση των κουνουπιών στη Γιάλοβα

kounoupia1Σε έ­ξαρ­ση βρί­σκε­ται τις τε­λευ­ταί­ες 15 η­μέ­ρες στην Γι­ά­λο­βα το πρό­βλη­μα των κου­νου­πι­ών. Κά­τοι­κοι και ε­πι­σκέ­πτες κυ­κλο­φο­ρούν με εν­το­μο­α­πω­θη­τι­κά κα­θώς δεν μπο­ρούν στα­θούν α­πό τις ο­χλή­σεις των κου­νου­πι­ών. Το ζή­τη­μα συ­ζη­τή­θη­κε σε έ­κτα­κτη κα­τε­πεί­γου­σα συ­νε­δρί­α­ση , πα­ρου­σί­α των Αν­τι­πε­ρι­φε­ρεια­ρχών Ντί­νας Νι­κο­λά­κου, Φά­νη Στε­φα­νό­που­λου και Γιά­ννη Αρ­γυ­ρά­κη, εκ­προ­σώ­που του Δή­μου Πύ­λου- Νέ­στο­ρος, της ε­πι­στη­μο­νι­κής ε­πι­τρο­πής και της ε­πι­τρο­πής πα­ρα­κο­λού­θη­σης κα­θώς και εκ­προ­σώ­πων της ε­ται­ρεί­ας που έ­χει α­να­λά­βει το έρ­γο της κα­τα­πο­λέ­μη­σης των κου­νου­πι­ών.
Α­πο­φα­σί­στη­κε η αύ­ξη­ση των μέ­τρων αν­τι­με­τώ­πι­σης του προ­βλή­μα­τος και αν σε δύ­ο η­μέ­ρες αν δεν εί­ναι εμ­φα­νές το α­πο­τέ­λε­σμα να γί­νουν και α­ε­ρο­ψε­κα­σμοί στην πε­ρι­ο­χή.
Την ί­δια ώ­ρα οι κά­τοι­κοι της Γι­ά­λο­βας και της Πύ­λου δη­λώ­νουν α­δι­κη­μέ­νοι κα­θώς εί­ναι οι μο­να­δι­κοί στην Μεσ­ση­νί­α που πλη­ρώ­νουν κου­νου­πό­ση­μο και ε­ξα­κο­λου­θούν να ζουν με το πρό­βλη­μα των κου­νου­πι­ών.

Γιατί η Καλαμάτα μπορεί να διεκδικήσει την υποψηφιότητα ως Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης το 2021f

Ημερίδα με θέμα «Γιατί η Καλαμάτα μπορεί να διεκδικήσει την υποψηφιότητα ως Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης το 2021» διοργανώνει ο Μεσσηνιακός Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος (ΜΕΣ) το Σάββατο 26 Ιουλίου, από τις 10.00 το πρωί έως τις 12.00 το μεσημέρι, στο ξενοδοχείο Rex (Αριστομένους 23, Καλαμάτα). Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Καλαμάτας, της Μεσσηνιακής Αμφικτυονίας και του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας. Ομιλητές θα είναι οι: •Αθανάσιος Ψαρούλης, πρόεδρος Μεσσηνιακού Ευρωπαϊκού Συνδέσμου •Δρ. Τρύφων Ολύμπιος, καθηγητής Επιχειρησιακής Οικονομίας •Δρ. Θεοδώρα Γιαννίτση, διευθύντρια  Κέντρου Ελληνικού Πολιτισμού Μόσχας •Δρ. Αγγελική Τριανταφύλλου, διευθύντρια Έρευνας OATLY, Σουηδία •Δρ. Ξένη Αραπογιάννη, επίτιμος διευθύντρια Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας •Μάρθα Χρυσομάλλη, εκδότρια περιοδικού The Hellenic Times, International, London. Συντονιστής θα είναι ο δρ. Παναγιώτης Μπαζίγος, γραμματέας Μεσσηνιακής Αμφικτυονίας. Θα ακολουθήσει συζήτηση με το κοινό. 

Παρασκευή, 25 Ιουλίου 2014

Μάχη για τη διατήρηση έργων Περιφέρειας και Δήμων στο ΕΣΠΑ λόγω του «overbooking»

Θεωρείται σίγουρο ότι κάποια θα περιμένουν το επόμενο χρηματοδοτικό «τρένο»
 
Της Βίκυς Βετουλάκη 
 
Κρίσιμη για το μέλλον πολλών έργων της Περιφέρειας Πελοποννήσου και Δήμων της Μεσσηνίας η σημερινή μέρα, καθώς κορυφώνονται οι διαπραγματεύσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής, υπουργείου Ανάπτυξης και Περιφερειών για το «πράσινο φως» σε υπογραφές συμβάσεων που θα επιτρέψουν την εκτέλεση έργων και θα αρθεί έτσι το απαγορευτικό που έχει μπει από τον Απρίλιο.
Οι εμπλεκόμενοι, που γνωρίζουν τις πιέσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θεωρούν σίγουρη την απένταξη αρκετών έργων και στη σημερινή συνάντηση πάνε με στόχο να «ελαχιστοποιηθούν οι όποιες απώλειες».
Υπενθυμίζεται ότι τον Απρίλιο με εγκύκλιό του ο υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Κωστής Χατζηδάκης, «πάγωσε» όλους τους διαγωνισμούς και τις αναθέσεις έργων που είχαν ενταχθεί κανονικά στο ΕΣΠΑ.
Δεκάδες έργα που υποτίθεται είχαν εξασφαλισμένη κοινοτική χρηματοδότηση, έχουν «παγώσει» και δεν μπορούν να εκτελεστούν.
 
«Πάγωμα» σημαντικών έργων
Χαρακτηριστική είναι η εξής αναφορά από την εγκύκλιο του υπουργού, τον Απρίλιο: «Το υπουργείο μας είναι υποχρεωμένο να προχωρήσει σε άμεσο κλείδωμα εισαγωγής νέων εντάξεων και προσκλήσεων στο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα των έργων του ΕΣΠΑ. Καλούνται οι διαχειριστικές αρχές να ειδοποιήσουν τους τελικούς δικαιούχους των έργων να μην προβούν σε αναλήψεις νομικών δεσμεύσεων, δηλαδή να μην υπογράψουν συμβάσεις».
Ο λόγος που «πάγωσαν» τόσους μήνες τα έργα είναι οι λεγόμενες υπερδεσμεύσεις του προγράμματος, που έχουν να κάνουν με τις κάθε είδους πελατειακές εξαγγελίες, αλλά και την έλλειψη ολοκληρωμένου σχεδιασμού και προγραμματισμού των έργων.
Είχαμε, λοιπόν, υπερεντάξεις έργων, κάτι που γινόταν και τα προηγούμενα χρόνια, όμως αυτή τη φορά «ξέφυγαν» και οι νομικές δεσμεύσεις, με αποτέλεσμα να χτυπήσει το ευρωπαϊκό «καμπανάκι».
Έτσι, από τον Απρίλιο μέχρι και σήμερα δεν έχει υπογραφεί καμία σύμβαση έργου στη Μεσσηνία (ούτε και προεκλογικά) και βρίσκονται σε εξέλιξη ισχυρές διαπραγματεύσεις, ώστε να γίνει άρση του «απαγορευτικού» και σημαντικά έργα να «ανοίξουν πανιά».
 
Πρόβλημα και στους Δήμους
Ένα από τα πιο σημαντικά έργα της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την περιοχή μας, είναι η αντιδιαβρωτική προστασία της ανατολικής πλευράς του Μεσσηνιακού κόλπου και συγκεκριμένα η β΄ φάση, που περιλαμβάνει τα έργα σε Κιτριές και Παλιόχωρα. Το έργο έχει δημοπρατηθεί, βρίσκεται τώρα στη διαδικασία των ενστάσεων και ελπίζουν μέχρι την ολοκλήρωσή της να έχει επιτραπεί η υπογραφή της σύμβασης, για να ξεκινήσει η εκτέλεση.
Το ίδιο συμβαίνει και με το αποχετευτικό έργο στο Δήμο Δυτικής Μάνης.
Για τα δύο αυτά έργα και ιδιαίτερα για το πρώτο, ο αντιπεριφερειάρχης Μεσσηνίας, Γιάννης Αργυράκης, ευχήθηκε μέχρι τέλος Αυγούστου να έχει υπογραφεί η σύμβαση.
Καθυστερήσεις στα έργα του ΕΣΠΑ, λόγω του «απαγορευτικού», έχουν και οι Δήμοι. Για παράδειγμα, όπως ανέφερε ο δήμαρχος Μεσσήνης Στάθης Αναστασόπουλος, το συγκεκριμένο θέμα τούς έχει δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα και σημαντικά έργα είναι έτοιμα να ξεκινήσουν και δεν μπορούν. Συγκεκριμένα, στην περιοχή του τέτοια έργα είναι η αντικατάσταση του δικτύου ύδρευσης λόγω αμιάντου σε Λογγά, Ανδριανή και Κλεισούρα, προϋπολογισμού 1,6 εκατ. ευρώ, η οδική παράκαμψη στου Δάρα, προϋπολογισμού 1,5 εκατ. ευρώ και το δίκτυο αποχέτευσης Πεταλιδίου, προϋπολογισμού 4,5 εκατ. ευρώ. Μάλιστα, όπως υπογράμμισε ο κ. Αναστασόπουλος, η απαγόρευση δόθηκε στο παρά 5, ακριβώς πριν από τη δημοπράτηση του δικτύου αποχέτευσης Πεταλιδίου, που είναι ένα πολύ σοβαρό έργο για την περιοχή. Τα άλλα δύο έργα είναι πανέτοιμα για δημοπράτηση.
 
Στόχος οι λιγότερες απώλειες
Το overbooking στις νομικές υποχρεώσεις του προγράμματος «φρέναρε» την όλη διαδικασία και αυτή τη στιγμή γίνονται διαπραγματεύσεις απ’ όλες τις Περιφέρειες για το ποια έργα θα παραμείνουν στο πρόγραμμα και θα εκτελεσθούν και ποια θα πάρουν κάρτα αναβολής για την επόμενη προγραμματική περίοδο.
Οι ρεαλιστές αναφέρουν ότι απώλειες έργων πρέπει να θεωρείται σίγουρο ότι θα υπάρξουν και οι προσπάθειες των Περιφερειών, όπως και της Πελοποννήσου, είναι η ελαχιστοποίησή τους.
Φυσικά, η εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δυσκολεύει τα πράγματα και η αποψινή συνάντηση στο υπουργείο θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμη για πολλά έργα. Οι Περιφέρειες έχουν καταθέσει τις προτάσεις τους, οι οποίες θα σταλούν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και θεωρείται πως είναι θέμα ημερών να ξεκαθαρίσει το τοπίο

Γιατί ο Μανιάτης στρέφεται κατά του νόμου για τον αιγιαλό;


Αίσθηση προκαλεί η δήλωση του Γιάννη Μανιάτη αναφορικά με τις ρυθμίσεις για τον αιγιαλό Ο υπουργός ΠΕΚΑ σε γραπτή του δήλωση ταράζει τα νερά και προκαλεί μείζον θέμα για την κυβέρνηση
«Η περιβαλλοντική προστασία των ελληνικών ακτών δεν απαιτεί κανένα ειδικό νομοσχέδιο για αιγιαλό», αναφέρει χαρακτηριστικά, δήλωση που θέτει υπό αμφισβήτηση την κυβερνητική πολιτικήΕξηγεί επίσης ότι απαιτούνται μόνο συγκεκριμένες, απλές ρυθμίσεις θεσμικής και νομικής θωράκισης της χάραξής του και αξιόπιστης αποτύπωσής του σε χάρτες και διαγράμματα.Ο υπουργός Περιβάλλοντος προσθέτει ότι μοναδικός στόχος των αναγκαίων ρυθμίσεων για οριοθέτηση και προστασία του αιγιαλού και της παραλίας, θα πρέπει να είναι η δημιουργία ενός σύγχρονου εργαλείου χάραξης του αιγιαλού.«Ένα σύγχρονο εργαλείο, που θα επιτρέψει την ολοκλήρωση της πιο κρίσιμης, από τις θεσμικές γραμμές, στο σύνολο της επικράτειας, σεσύντομο χρονικό διάστημα, με διαφανή, επιστημονικά και περιβαλλοντικά αξιόπιστο τρόπο», τονίζει.
Παρασκηνιο
Στο παρασκήνιο πάντως δεν είναι λίγοι αυτοί που βλέπουν προσπάθεια του ΠΑΣΟΚ είτε να τα σπάσει με την κυβέρνηση, είτε να εμφανίσει κοινωνικό πρόσωπο.
Το νομοσχέδιο άλλωστε είναι προγραμματισμένο να έρθει στη Βουλή μετά τις 20 Αυγούστου, αλλά με την δήλωση του κ. Μανιάτη, τίποτα δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένο....Μόνο τυχαίο άλλωστε δεν είναι το γεγονός ότι η δήλωση του κ. Μανιάτη ήρθε μόλις λίγες ώρες μετά τον πόλεμο που ξεκίνησε η Χ. Τρικούπη στον Κυριάκο Μητσοτάκη για την αξιολόγηση στο δημόσιο.Αλλοι πάλι αφήνουν να εννοηθεί ότι η κίνηση του ΠΑΣΟΚ έχει ως στόχο να αναχαιτίσει τις διαρροές προς τον ΣΥΡΙΖΑ που έχει κάνει σημαία της αντιπολιτευτικής του στρατηγικής το νομοσχέδιο για τον αιγιαλό
Πηγή
Tromaktiko

Δήλωσε συμμετοχή στο «Navarino Challenge» & τρέξε για καλό σκοπό

Το «Navarino Challenge» που θα πραγματοποιηθεί στις 19-21 Σεπτεμβρίου 2014 στην Καλαμάτα και την Costa Navarino, ανοίγει τις «πύλες» του με την έναρξη των εγγραφών στην επίσημη σελίδα:
Το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου, οι λάτρεις του τρεξίματος θα έχουν την δυνατότητα να λάβουν μέρος στην διαδρομή των 15χλμ. που θα πραγματοποιηθεί στην Καλαμάτα, την πρωτεύουσα της Μεσσηνίας. Οι συμμετέχοντες αθλητές, θα τρέξουν κάτω από τον ίσκιο του Ταϋγέτου και δίπλα στους ελαιώνες που «ακουμπούν» στην ατέλειωτη παραλία της Καλαμάτας.Την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου, η δράση μεταφέρεται στην Costa Navarino, όπου θα πραγματοποιηθούν ένας ημιμαραθώνιος (21,1χλμ.) καθώς και οι διαδρομές των 5χλμ. (για τρέξιμο & δυναμικό βάδισμα) και 1χλμ. για μικρούς και μεγάλους, που θα έχουν ως αφετηρία τους τo Navarino Dunes.
 Ένας εκ των κορυφαίων υπερμαραθωνοδρόμων στον κόσμο και αθλητής της The North Face, ο Ελληνοαμερικανός Dean (Κωνσταντίνος) Karnazes, θα είναι και φέτος ο πρεσβευτής του «Navarino Challenge», μεταφέροντας, σε όλο τον κόσμο το μήνυμα της ευαισθητοποίησης σχετικά με την παιδική παχυσαρκία και την καταπολέμησή της, μέσω της Μεσογειακής διατροφής και της άσκησης. Στο πλευρό του Dean, θα τρέξουν Ολυμπιονίκες, Έλληνες πρωταθλητές, καθώς και ο καθένας από εμάς, αφού όλοι μαζί τρέχουμε για καλό σκοπό!
 Για μια ακόμη χρονιά, το Huffington Post Media Group θα είναι «συναθλητής» στον αγώνα, ως χορηγός επικοινωνίας στις ΗΠΑ. Η προσπάθεια ενημέρωσης σε παγκόσμιο επίπεδο μέσω του «Navarino Challenge» θα έχει την υποστήριξη της No.1 ενημερωτικής ιστοσελίδας των ΗΠΑ, η οποία έχει διακριθεί με βραβείο Pulitzer για τα ρεπορτάζ της, ενδυναμώνοντας το διεθνή χαρακτήρα του μαραθωνίου και ενισχύοντας την προβολή του.
H Ford Motor Ελλάς στηρίζοντας εμπράκτως τις προσπάθειες για την καταπολέμηση της παιδικής παχυσαρκίας και την προώθηση της δια βίου υγιεινής διατροφής, μπαίνει στην ομάδα υποστήριξης του «Navarino Challenge» ώστε το μήνυμα «Eat well, run well, live well» να τρέξει γρήγορα και με ασφάλεια σε όλη την Ελλάδα.

Πέμπτη, 24 Ιουλίου 2014

Νύχτα με Πανσέληνο στην Αρχαία Μεσσήνη

Το Ελληνικό Παράρτημα του Διεθνούς Συλλόγου AIACE  των πρώην υπαλλήλων και νυν συνταξιούχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την υποστήριξη της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Γραφείου Ενημέρωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Αθήνα, οργανώνει στις 9 Σεπτεμβρίου 2014 την εκδήλωση "ΝΥΧΤΑ ΜΕ ΠΑΝΣΕΛΗΝΟ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΜΕΣΣΗΝΗ".
Τα τελευταία τέσσερα χρόνια το Ελληνικό Παράρτημα του Διεθνούς Συλλόγου, που αριθμεί περίπου 10.500 μέλη σε όλη την Ευρώπη, οργάνωσε το Συνέδριο του Διεθνούς Συλλόγου στην Θεσσαλονίκη το 2010, με απώτερο σκοπό την επίσκεψη μας στην Βεργίνα και με συμμετοχή 280 συνέδρων, αλλά, χάρη στον ενθουσιασμό που υπήρξε από την επιτυχία του Συνεδρίου, και το 2012, πολυήμερη εκδρομή στην Κρήτη με εξίσου πολύ καλά αποτελέσματα και κριτικές.
Το Σεπτέμβριο 2014 (4-11.9.2014) θα πραγματοποιήσουμε μία μεγάλη εκδρομή στην Πελοπόννησο. Οι συμμετέχοντες υπερβαίνουν τους 140 και προέρχονται από όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.Η εκδρομή μας αρχίζει με την επίσκεψη μας στο Μουσείο της Ακρόπολης στην Αθήνα. Στη συνέχεια θα μεταφερθούμε στην Μεσσηνία. Θα επισκεφθούμε την Αρχαία Ολυμπία, την γύρω περιοχή και την Αρχαία Μεσσήνη, εκτός των άλλων εκδρομών που προετοιμάζονται για εκείνους που θα παρατείνουν την διαμονή τους στην περιοχή πέραν της αρχικής εκδρομής.Στις 9 Σεπτεμβρίου 2014 θα έχουμε πανσέληνο. Σκεφτήκαμε λοιπόν, και αφού ο καθηγητής  κύριος Πέτρος Θέμελης δήλωσε σύμφωνος, και με την άδεια της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, να οργανώσουμε μία εκδήλωση ανοικτή στο κοινό μέσα στον Αρχαιολογικό Χώρο της Αρχαίας Μεσσήνης (υπολογίζουμε περίπου στην συμμετοχή 2000 ατόμων). Ζητήσαμε από την  σοπράνο κυρία Σόνια Θεοδωρίδου να τραγουδήσει ελληνικά τραγούδια με την συνοδεία της Orchestra Mobile.
Πιστεύουμε ότι μία τέτοιου είδους εκδήλωση θα είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό προς όφελος της περιοχής αλλά και της χώρας μας λόγω της εκτεταμένης διαφήμισης σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες.  Το περιοδικό του Διεθνούς Συλλόγου  σε τρεις  διαδοχικές εκδόσεις των 22.000 αντιτύπων (Φεβρουάριος 2014,  Μάιος 2014 και Ιούλιος 2014) με εκτεταμένες αναφορές στην περιοχή αλλά και στην εκδήλωση, κυκλοφόρησε ήδη όπου  και αν κατοικούν όλοι οι πρώην υπάλληλοι, μέλη η όχι του Συλλόγου.
Πιστεύουμε ακόμα ότι  οι πρώην υπάλληλοι είναι ισχυροί αναμεταδότες στη χώρα τους λόγω των καθηκόντων που άσκησαν σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η ενημέρωση τους σε ότι αφορά την  χώρα μας είναι ζωτικής σημασίας. Πολλές φορές μέσα από τέτοιες εκδηλώσεις τα μηνύματα που μπορούμε να περάσουμε στους αλλοδαπούς φίλους μας είναι ίσως  σημαντικότερα  από ότι θα μπορούσαν να θεωρηθούν εκ πρώτης όψης.
Θα κοπούν εισιτήρια και όλα τα έσοδα που θα υπάρξουν από την έκδοση αυτών των εισιτηρίων θέλουμε να τα δώσουμε ως δωρεά είτε για την συνέχιση των ανασκαφών της Αρχαίας Μεσσήνης είτε για τις ανάγκες του Αρχαιολογικού Χώρου.

Συνάντηση εκπρόσωπων αστυνομίας με τον δήμαρχο Πύλου-Νέστορος για θέματα σχετικά με την ασφάλεια των πολιτών

kafantaris67Συ­νάν­τη­ση με εκ­προ­σώ­πους της Α­στυ­νο­μι­κής Υ­πη­ρε­σί­ας εί­χε το πρω­ί του Σαβ­βά­του, 19 Ι­ου­λί­ου 2014, στο γρα­φεί­ο του, ο Δή­μαρ­χος Πύ­λου-Νέ­στο­ρος, Δη­μή­τρης Κα­φαν­τά­ρης, με σκο­πό να συ­ζη­τη­θούν θέ­μα­τα σχε­τι­κά με την α­σφά­λεια των πο­λι­τών στον Δή­μο Πύ­λου-Νέ­στο­ρος.
Κα­τά τη διά­ρκεια της συ­νάν­τη­σης, συ­ζη­τή­θη­καν τα αι­τή­μα­τα των πο­λι­τών, οι α­στυ­νο­μι­κές δρά­σεις που πρό­κει­ται να πραγ­μα­το­ποι­η­θούν για θέ­μα­τα τρο­χο­νο­μι­κών πα­ρα­βά­σε­ων και η εν­τα­τι­κό­τε­ρη α­στυ­νό­μευ­ση των πε­ρι­ο­χών του Δή­μου Πύ­λου-Νέ­στο­ρος. Ο κ. Κα­φαν­τά­ρης, α­φού τους κα­λω­σό­ρι­σε και τους ευ­χα­ρί­στη­σε για την πα­ρου­σί­α τους, υ­πε­ρα­σπι­ζό­με­νος με σθέ­νος τις α­νάγ­κες και τις α­παι­τή­σεις των δη­μο­τών, ζή­τη­σε α­πό τον Ε­πι­θε­ω­ρη­τή Α­σφα­λεί­ας την ορ­γά­νω­ση εν­τα­τι­κό­τε­ρων πε­ρι­πο­λι­ών, αλ­λά και την κα­θη­με­ρι­νή εμ­φά­νι­ση της τρο­χαί­ας στους δρό­μους του Δή­μου, προς α­πο­φυ­γή α­τυ­χη­μά­των και προς συμ­μόρ­φω­ση των πο­λι­τών. Ό­πως α­νέ­φε­ρε χα­ρα­κτη­ρι­στι­κά ο κ. Κα­φαν­τά­ρης: «Εί­ναι γε­γο­νός η ά­ρι­στη συ­νερ­γα­σί­α που έ­χει η Δη­μο­τι­κή Αρ­χή με την Α­στυ­νο­μι­κή Υ­πη­ρε­σί­α. Ω­στό­σο, στην πα­ρού­σα πε­ρί­ο­δο που ο του­ρι­σμός βρί­σκε­ται στο ζε­νίθ του, ζη­τά­με τό­σο την πλή­ρη ε­πάν­δρω­ση των α­στυ­νο­μι­κών τμη­μά­των του δή­μου μας με προ­σω­πι­κό και μέ­σα ό­σο και την εν­τα­τι­κό­τε­ρη δρα­στη­ρι­ο­ποί­η­σή τους, προ­κει­μέ­νου να έ­χου­με την κα­λύ­τε­ρη δυ­να­τή α­στυ­νό­μευ­ση στην πε­ρι­ο­χή. Μια πε­ρι­ο­χή ευ­αί­σθη­τη σε θέ­μα­τα λα­θρο­με­τα­νά­στευ­σης, κα­θώς κα­τά και­ρούς έ­χου­με την εμ­φά­νι­ση δι­ά­φο­ρων κρου­σμά­των. Ε­πο­μέ­νως, έ­χου­με την α­νάγ­κη α­πό ε­ξει­δι­κευ­μέ­νο α­στυ­νο­μι­κό προ­σω­πι­κό, ει­δι­κά στην του­ρι­στι­κή πε­ρί­ο­δο που δι­α­νύ­ου­με.»
Με τη σει­ρά του, ο Αν­τι­στρά­τη­γος, Ε­πι­θε­ω­ρη­τής του κλά­δου Α­σφα­λεί­ας, Η­λί­ας Γε­ωρ­γό­που­λος, α­φού ά­κου­σε με προ­σο­χή τις θέ­σεις του Δη­μάρ­χου, δε­σμεύ­θη­κε να προ­βεί στις α­παι­τού­με­νες ε­νέρ­γει­ες για την ε­ξεύ­ρε­ση λύ­σε­ως, α­να­φέ­ρον­τας πως θα εν­τα­τι­κο­ποι­η­θούν οι πε­ρι­πο­λί­ες της α­στυ­νο­μί­ας στον Δή­μο. Ε­πί­σης τό­νι­σε: «Πρό­κει­ται να ε­νι­σχύ­σου­με τις δρά­σεις μας κα­τά της εγ­κλη­μα­τι­κό­τη­τας, στο­χεύ­ον­τας στην ευ­τα­ξί­α του τό­που. Ή­δη έ­χου­με πε­ρι­ο­ρί­σει τις εγ­κλη­μα­τι­κές ε­νέρ­γει­ες στην πε­ρι­ο­χή κα­τά έ­να με­γά­λο πο­σο­στό. Στο­χεύ­ου­με σε μια πα­ρου­σί­α αν­τά­ξια αυ­τής που ε­πι­θυ­μούν οι πο­λί­τες. Οι προ­γραμ­μα­τι­σμέ­νες δρά­σεις α­στυ­νό­μευ­σης εί­ναι πλέ­ον μο­νό­δρο­μος.»
Ε­πι­προ­σθέ­τως, στη συ­νάν­τη­ση ο Δή­μαρ­χος α­παί­τη­σε την ά­με­ση ε­πα­να­λει­τουρ­γί­α του Α­στυ­νο­μι­κού Σταθ­μού Χώ­ρας, που να πλη­ροί τις α­πα­ραί­τη­τες προ­ϋ­πο­θέ­σεις και υ­πο­δο­μές, οι ο­ποί­ες θα ε­ξα­σφα­λί­ζουν τις κα­τάλ­λη­λες συν­θή­κες ερ­γα­σί­ας για το προ­σω­πι­κό και την τα­χύ­τε­ρη και α­πο­τε­λε­σμα­τι­κό­τε­ρη ε­ξυ­πη­ρέ­τη­ση των πο­λι­τών.
Στην συ­νάν­τη­ση πα­ρευ­ρέ­θη­σαν ο Δή­μαρ­χος Πύ­λου-Νέ­στο­ρος, Δη­μή­τρης Κα­φαν­τά­ρης, ο Αν­τι­στρά­τη­γος, Ε­πι­θε­ω­ρη­τής Κλά­δου Α­σφα­λεί­ας, Η­λί­ας Γε­ωρ­γό­που­λος, ο Υ­πο­στρά­τη­γος, Πε­ρι­φε­ρεια­κός Α­στυ­νο­μι­κός Δι­ευ­θυν­τής Πε­λο­πον­νή­σου, Βα­σί­λει­ος Γε­ωρ­γα­κό­που­λος, η Τα­ξί­αρ­χος, βο­η­θός του Πε­ρι­φε­ρεια­κού Α­στυ­νο­μι­κού Δι­ευ­θυν­τή Πε­λο­πον­νή­σου, Κων­σταν­τί­να Κο­ρώ­νη, ο Τα­ξί­αρ­χος, Δι­ευ­θυν­τής Πε­ρι­φε­ρεια­κής Δι­εύ­θυν­σης Α­σφα­λεί­ας, Αν­δρέ­ας Α­πο­στο­λό­που­λος, ο Α­στυ­νο­μι­κός Δι­ευ­θυν­τής Μεσ­ση­νί­ας, Α­δα­μάν­τιος Μη­τρό­που­λος, ο Δι­οι­κη­τής του Α­στυ­νο­μι­κού Τμή­μα­τος Πύ­λου, Δη­μή­τριος Ροί­δης, ο Αν­τι­δή­μαρ­χος Πύ­λου-Νέ­στο­ρος, Πε­ρι­κλής Κον­το­γό­νης, ο Πρό­ε­δρος του Δη­μο­τι­κού Συμ­βου­λί­ου, Πα­να­γι­ώ­της Πε­τρό­που­λος, ο Πρό­ε­δρος του Λι­με­νι­κού Τα­μεί­ου, Θε­ό­δω­ρος Χα­ρα­μα­ράς, ο Αν­τι­δή­μαρ­χος Προ­στα­σί­ας του Δη­μό­τη, Νι­κό­λα­ος Βάγ­γα­λης και ο Πρό­ε­δρος Κοι­νω­νι­κής Μέ­ρι­μνας και Α­θλη­τι­σμού, Γιά­ννης Σαρ­δέ­λης.

Το Ειδικό Αναπτυξιακό θα «ωριμάσει» έργα για το επόμενο «ΕΣΠΑ»

Εργαλείο προετοιμασίας για την ωριμότητα έργων, ώστε με την έναρξη της νέας προγραμματικής περιόδου να μπορούν άμεσα να ενταχθούν σε χρηματοδοτικά προγράμματα, θα αποτελέσει το Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Πελοποννήσου, το οποίο έχει εγκριθεί ειδικά για την Περιφέρεια με 120.000.000 ευρώ.
Όπως διευκρίνισε μιλώντας στο «Θάρρος» η θεματική αντιπεροφερειάρχης Ντίνα Νικολάκου, η κατεύθυνση και η στόχευση θα αφορούν στην ανάπτυξη της πόλης – κωμόπολης, δηλαδή στην προοπτική ανάπτυξης πόλεων, εκτός πρωτεύουσας των νομών, με επίκεντρο την άρση των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων.
Ήδη έγινε η πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ειδικού Προγράμματος, με ενεργή τη συμμετοχή των Δήμων. Στο Συντονιστικό Όργανο του Ειδικού Αναπτυξιακού, από πλευράς Μεσσηνίας, συμμετέχει ο δήμαρχος Μεσσήνης, Στάθης Αναστασόπουλος.
 
Στόχοι
Κατά την κα Νικολάκου, στις κατευθυντήριες γραμμές σχεδιασμού και οργάνωσης του νέου προγράμματος δίνεται βαρύτητα στη διαδικασία της bottom up προσέγγισης (από κάτω προς τα πάνω): «Ο σχεδιασμός και ο προγραμματισμός, με τη συμμετοχή των πολιτών και τον κοινωνικό διάλογο, αποτελούν εργαλεία για την ετοιμότητα της παρουσίας μας στο ευρωπαϊκό περιβάλλον, ώστε να εργαστούμε με κοινό στόχο το παρόν και το μέλλον όλων στην Πελοπόννησο.
Το Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα για την Περιφέρεια Πελοποννήσου, που εγκρίθηκε για χρηματοδότηση από το υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας το 2012, θα παίξει ρόλο μετάβασης από την 4η Προγραμματική Περίοδο στη start up διαδικασία για το σχεδιασμό της επόμενης προγραμματικής περιόδου 2014 – 2020».
Οι γενικοί και ειδικοί στόχοι του προγράμματος και η ανάγκη αποτύπωσης της ωριμότητας και ετοιμότητας υλοποίησης των προτεινόμενων έργων προϋποθέτουν την κατάρτιση σχεδίων δράσης, τα οποία αποτελούν γνώμονα ολοκληρωμένου σχεδιασμού.
Αυτά είναι:
-Σχέδιο δράσης για τις ενέργειες Ολοκλήρωσης του Περιφερειακού Χωροταξικού Σχεδιασμού. (ΓΠΣ, ΣΧΟΟΑΠ κ.λπ.)
-Σχέδιο δράσης για τον προγραμματισμό έργων διαχείρισης των υδατικών πόρων της Περιφέρειας
-Σχέδιο δράσης για το σχεδιασμό έργων και δράσεων για την ολοκληρωμένη αγροτική ανάπτυξη (γεωργία - κτηνοτροφία - αλιεία)
-Ολοκλήρωση   του   περιβαλλοντικού  σχεδιασμού   και  δίκτυο   προστατευόμενων περιοχών Περιφέρειας Πελοποννήσου
-Οδικός χάρτης για την ανάπτυξη των Ανανεώσιμων Πηγών ενέργειας
-Σχέδιο δράσης για την ολοκλήρωση των βασικών υποδομών στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.
Ταυτόχρονα, όλα αυτά θα αποτελέσουν εργαλεία δημοσιότητας και διαβούλευσης και θα παρουσιαστούν σε ειδικές συνεδριάσεις - ημερίδες της αρμόδιας Επιτροπής σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες.

Τετάρτη, 23 Ιουλίου 2014

Ερώτηση Πετράκου για την μεγάλη καθυστέρηση που παρατηρείται στην έγκριση των περιβαλλοντικών όρων του λιμανιού της Κορώνης

koroni1Ε­ρώ­τη­ση κα­τέ­θε­σε ο βου­λευ­τής του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ Θα­νά­σης Πε­τρά­κος προς τους Υ­πουρ­γούς Ε­σω­τε­ρι­κών, Οι­κο­νο­μι­κών και Α­νά­πτυ­ξης & Αν­τα­γω­νι­στι­κό­τη­τας, για την με­γά­λη κα­θυ­στέ­ρη­ση στην έγ­κρι­ση των πε­ρι­βαλ­λον­τι­κών ό­ρων α­πό την Α­πο­κεν­τρω­μέ­νη Δι­οί­κη­ση για την ο­λο­κλή­ρω­ση του έρ­γου προ­στα­σί­ας του λι­μα­νιού της Κο­ρώ­νης.
Συγ­κε­κρι­μέ­να ο κ. Πε­τρά­κος α­να­φέ­ρει στην ε­ρώ­τη­σή του:«Τον Δε­κέμ­βριο του 2008 στο λι­μά­νι της Κο­ρώ­νης έ­γι­ναν με­γά­λες ζη­μι­ές α­πό την θα­λασ­σο­τα­ρα­χή. Τα έρ­γο α­πο­κα­τά­στα­σης των ζη­μι­ών, που έ­γι­νε το 2009, χα­ρα­κτη­ρί­στη­κε ως ε­πεί­γον και πή­ρε α­παλ­λα­γή πε­ρι­βαλ­λον­τι­κών ό­ρων. Για να προ­χω­ρή­σει ό­μως το έρ­γο της β’ φά­σης για την προ­στα­σί­α του λι­μα­νιού της Κο­ρώ­νης, εί­ναι α­πα­ραί­τη­τη η νο­μι­μο­ποί­η­ση των εγ­κα­τα­στά­σε­ων που α­να­κα­τα­σκευ­ά­στη­καν. Η νο­μι­μο­ποί­η­ση των εγ­κα­τα­στά­σε­ων α­παι­τεί την έγ­κρι­ση των πε­ρι­βαλ­λον­τι­κών ό­ρων του ε­κτε­λε­σμέ­νου έρ­γου α­πο­κα­τά­στα­σης.
Η έγ­κρι­ση των πε­ρι­βαλ­λον­τι­κών ό­ρων γί­νε­ται α­πό ε­πι­τρο­πή της Α­πο­κεν­τρω­μέ­νης Δι­οί­κη­σης, η ο­ποί­α συ­νε­δριά­ζει με­τά α­πό εν­το­λή του Γ.Γ. Α­πο­κεν­τρω­μέ­νης Δι­οί­κη­σης. Η ε­πι­τρο­πή αυ­τή δεν έ­χει συ­νε­δριά­σει α­κό­μα και εί­ναι ά­γνω­στο πό­τε αυ­τό θα γί­νει.Ε­πι­πλέ­ον ε­ρω­τη­μα­τι­κά υ­πάρ­χουν για τη χρη­μα­το­δό­τη­ση του έρ­γου. Το 2011 η Πε­ρι­φέ­ρεια Πε­λο­πον­νή­σου εί­χε α­να­κοι­νώ­σει ό­τι υ­πάρ­χει το πο­σό του 1,5 εκ. ευ­ρώ για την ε­κτέ­λε­ση του έρ­γου α­πό τις δη­μό­σι­ες ε­πεν­δύ­σεις. Το πρό­γραμ­μα δη­μο­σί­ων ε­πεν­δύ­σε­ων ό­μως έ­χει πε­ρι­κο­πεί δρα­μα­τι­κά και εύ­λο­γα γεν­νι­ούν­ται ε­ρω­τή­μα­τα για την χρη­μα­το­δό­τη­ση του έρ­γου.
Ε­ρω­τών­ται οι αρ­μό­διοι υ­πουρ­γοί:
Πό­τε θα συ­νε­δριά­σει η αρ­μό­δια ε­πι­τρο­πή της Α­πο­κεν­τρω­μέ­νης Δι­οί­κη­σης Δυ­τι­κής Ελ­λά­δας, ώ­στε να εγ­κρι­θούν οι πε­ρι­βαλ­λον­τι­κοί ό­ροι των έρ­γων α­να­κα­τα­σκευ­ής του λι­μα­νιού της Κο­ρώ­νης για να προ­χω­ρή­σει η β’ φά­ση του έρ­γου προ­στα­σί­ας του λι­μα­νιού της Κο­ρώ­νης;
Υ­πάρ­χουν τα α­πα­ραί­τη­τα πο­σά, τα ο­ποί­α έ­χει α­να­κοι­νώ­σει α­πό το 2011 η Πε­ρι­φέ­ρεια Πε­λο­πον­νή­σου ό­τι εί­ναι δι­α­θέ­σι­μα α­πό το ΠΔΕ, για την πραγ­μα­το­ποί­η­ση του έρ­γου;»

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Best WordPress Themes