PYLOS NEWS MESSINIA

Το «Πασαλιμάνι» της Πελοποννήσου θα είναι στην Πύλο

Το «Πασαλιμάνι» της Πελοποννήσου θα γίνει η Πύλος, όταν και αν υλοποιηθούν όλα τα έργα που προβλέπει το προγραμματικό σχέδιο για την κατασκευή της νέας μαρίνας Πύλου.
Σύμφωνα με το Υπουργείο Περιβάλλοντος, το οποίο ενέκρινε τη στρατηγική περιβαλλοντική μελέτη, τα έργα που προβλέπονται τόσο στη χερσαία ζώνη της μαρίνας, όσο και η ίδια την μαρίνα, θα αλλάξουν άρδην την εικόνα όλης της περιοχής. Μεταξύ άλλων, στην περιοχή της μαρίνας προβλέπονται εμπορικά καταστήματα, τουριστικά καταλύματα, ακόμα και παραθεριστικές κατοικίες εντός της χερσαίας ζώνης.
Η επικαιροποιημένη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Γενικού Προγραμματικού Σχεδίου της νέας μαρίνας Πύλου, θα συζητηθεί στην αυριανή συνεδρίαση του περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου, αν και στη σχετική απόφαση του Υπουργείου, επισημαίνεται ότι το ΠεΣυ δεν έχει γνωμοδοτήσει εντός της προθεσμίας που προβλέπεται.
 
117 στρέμματα
Η νέα μαρίνα της Πύλου χωροθετείται στο κεντρικό και βορειανατολικό τμήμα της παραλιακής ζώνης της πόλης.
Η περιοχή του προγραμματικού σχεδίου εμπίπτει εντός της προστατευόμενης περιοχής του Δικτύου Natura 2000 «Λιμνοθάλασσα Πύλου (Διβάρι) και νήσος Σφακτηρία, Άγιος Δημήτριος» και εντός του όρμου του Ναυαρίνου, ο οποίος έχει χαρακτηριστεί ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο και αρχαιολογικός χώρος.
Η συνολική επιφάνεια της θαλάσσιας ζώνης της νέας μαρίνας είναι περίπου 85 στρέμματα και αποτελείται από δύο τμήματα: τον υφιστάμενο θαλάσσιο χώρο της παλιάς μαρίνας και το νέο παραχωρούμενο θαλάσσιο χώρο του λιμένα Πύλου.
Η συνολική επιφάνεια της χερσαίας ζώνης της νέας μαρίνας είναι περίπου 32 στρέμματα και εκτείνεται από την υφιστάμενη μαρίνα έως και την περιοχή ανατολικά του υφιστάμενου λιμανιού. Η δυναμικότητά της δε θα είναι 129 σκάφη αναψυχής.
Το Γενικό Προγραμματικό Σχέδιο, σύμφωνα με το Υπουργείο Περιβάλλοντος, αποσκοπεί στην ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό των λιμενικών υποδομών της υφιστάμενης μαρίνας και στην ανάπτυξη των αναγκαίων υποδομών στη χερσαία ζώνη, με σκοπό να αναδείξει την περιοχή της Πύλου ως ένα σύγχρονο και ποιοτικό πόλο τουρισμού. Παράλληλα, το σχέδιο αποσκοπεί στην απόδοση στη μαρίνα Πύλου βιώσιμης επενδυτικής ταυτότητας, με σκοπό την αξιοποίησή της, που συνιστά λόγο έντονου δημόσιου συμφέροντος.
 
Έργα στη θαλάσσια ζώνη
Το Γενικό Προγραμματικό Σχέδιο της νέας μαρίνας στη θαλάσσια ζώνη προβλέπει να γίνουν τα ακόλουθα έργα:
-        Κατασκευή πρίσματος φυσικών ογκολίθων σε συνέχεια των φυσικών ογκολίθων θωράκισης του προσήνεμου μόλου της υφιστάμενης μαρίνας, το οποίο θα απορροφά μέρος της κυματικής ενέργειας, μειώνοντας έτσι το ύψος των ανακλώμενων κυματισμών και εξασφαλίζοντας καλύτερες συνθήκες ελλιμενισμού στα δυτικά κρηπιδώματα του λιμένα Πύλου
-        Κατασκευή επιθαλάσσιου ξύλινου πεζοδρομίου μήκους περίπου 54 μ. στην περιοχή εισόδου της μαρίνας, προκειμένου να καθίσταται ασφαλής η πρόσβαση πεζών και οχημάτων και παράλληλα να διασφαλίζεται το νεοκλασικό κρηπίδωμα
-        Καθαίρεση της νότιας προβλήτας εντός της λιμενολεκάνης της υφιστάμενης μαρίνας
-        Προσθήκη νέας πλωτής προβλήτας εντός της λιμενολεκάνης της υφιστάμενης μαρίνας
-        Κατασκευή προβλήτας στην ανατολική πλευρά της λιμενολεκάνης του υφιστάμενου λιμένα Πύλου.
 
Έργα στη χερσαία ζώνη 
Εκτός της θαλάσσιας ζώνης της μαρίνας προτείνονται τα εξής ανταποδοτικά έργα τα οποία κρίνονται απαραίτητα για τη λειτουργία του λιμανιού:
-        Επέκταση της υφιστάμενης μόνιμης προβλήτας του λιμανιού της Πύλου, για την προστασία της λιμενολεκάνης.
-        Εγκατάσταση συστήματος πλωτών προβλητών στα δυτικά κρηπιδώματα της λιμενολεκάνης, όπου θα εξυπηρετούνται τα αλιευτικά σκάφη τα οποία σήμερα ελλιμενίζονται στην υφιστάμενη μαρίνα Πύλου.
Οι όροι δόμησης καθορίσθηκαν ως εξής: συντελεστής κάλυψης 30%, συντελεστής δόμησης 0,20 με μέγιστη συνολική δόμηση 6.439 μ2, μέγιστο ύψος 7,50 μ. συν στέγη, με εξαίρεση τον πύργο ελέγχου του οποίο το ύψος μπορεί να φθάσει τα 12 μ. και ελάχιστο ποσοστό πρασίνου 10 %.
Στη χερσαία ζώνη της μαρίνας, η οποία θα αποτελεί μια ενιαία ζώνη, επιτρέπεται η ανάπτυξη των ακόλουθων κατηγοριών χρήσεων γης:
- Χρήσεις διοίκησης και λειτουργίας της μαρίνας, οι οποίες μπορούν να περιλαμβάνουν κτήριο προσωπικού (γραφεία διοίκησης, λιμεναρχείου, τελωνείου κλ.π.), πύργο ελέγχου, control room εγκατάστασης, φυλάκια ελέγχου, ιατρείο Α' Βοηθειών, μικρό φαρμακείο, χώρους υγιεινής, χώρους εξυπηρέτησης προσωπικού, αποθηκευτικούς χώρους, καθώς και κάθε άλλη συναφή υποδομή, η οποία υποστηρίζει τη διοίκηση και λειτουργία της μαρίνας και την εξυπηρέτηση των χρηστών-πελατών της (επιβαίνοντες σε σκάφη, ιδιοκτήτες σκαφών κ.λπ.).
- Χρήσεις χερσαίας απόθεσης και συντήρησης σκαφών, που μπορεί να περιλαμβάνουν αποθήκες, υπαίθρια διαχείμαση, επισκευή σκαφών, στάθμευση - φύλαξη γερανού σκαφών, κάθε άλλη σχετική υποδομή.
- Χρήσεις τουρισμού - αναψυχής, που μπορούν να περιλαμβάνουν κτήριο εισόδου-εξόδου-ελέγχου της νέας μαρίνας Πύλου, εστιατόρια, καφέ, μπαρ, αναψυκτήρια, κέντρο διασκέδασης, χώρους συνάθροισης κοινού - πολιτιστικών εκδηλώσεων, εμπορικά καταστήματα, καταστήματα παροχής υπηρεσιών, καταστήματα ΟΤΕ-τραπεζών-χώροι ΑΤΜ, τουριστικά καταλύματα, τουριστικές εγκαταστάσεις, εκθεσιακούς χώρους, χώρους αθλητικών εγκαταστάσεων μικρής κλίμακας, συγκροτήματα υγρών χώρων, χώρο εξυπηρέτησης καταδυτικού αρχαιολογικού τουρισμού.
- Χρήσεις κατοικίας που δύναται να περιλαμβάνουν παραθεριστικές κατοικίες.
- Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις της μαρίνας, που θα περιλαμβάνουν σταθμό ανεφοδιασμού καυσίμων, σταθμό παραλαβής καταλοίπων σκαφών, υποσταθμό ΔΕΗ, αντλιοστάσια, εγκαταστάσεις πυρόσβεσης, καθώς και κάθε άλλη συναφή υποδομή.
- Αστικό πράσινο, που μπορεί να περιλαμβάνει χαμηλό και υψηλό πράσινο, δενδροφυτεύσεις, σκίαστρα, παιδικές χαρές, πισίνα, τένις, μικρά γήπεδα, κ.λπ., υπαίθρια καθιστικά, πεζόδρομους, διαμορφώσεις περιβάλλοντα χώρου, υπαίθριους εκθεσιακούς χώρους, χώρους πολιτιστικών εκδηλώσεων μικρής κλίμακας, υποδομές εξυπηρέτησης κυκλοφορίας εμποδιζόμενων ατόμων και ΑΜΕΑ.
- Λοιπές χρήσεις οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν μικρή εκκλησία, οδοποιία, χώρους στάθμευσης, υπαίθριους ή /και στεγασμένους, ελικοδρόμιο, εξυπηρέτηση υδροπλάνων.
- Εγκαταστάσεις ναυτικού αθλητικού συλλόγου Πύλου που δύναται να περιλαμβάνουν κτήριο και υπόστεγο σκαφών, χώρους στάθμευσης και γλύστρα σκαφών.
Επίσης, στο σχέδιο προβλέπεται ότι στο μεγαλύτερο μέρος του χώρου της πρώην Πλατείας Παλαιών Σφαγείων οριοθετείται περιοχή εμβαδού 2.746 μ2, η χρήση της οποίας θα παραχωρηθεί στο Δήμο Πύλου-Νέστορος για δημιουργία υπαίθριου χώρου στάθμευσης και εκδηλώσεων πολιτιστικού σκοπού, χωρίς δυνατότητα δόμησης ή αλλαγή χρήσης.
 
Όροι και προϋποθέσεις
Το Γενικό Προγραμματικό Σχέδιο της νέας μαρίνας Πύλου συνοδεύεται από όρους, περιορισμούς και κατευθύνσεις, μεταξύ των οποίων…
Η κατανομή των ελεύθερων χώρων που θα προκύψουν κατά την πορεία της ανάπτυξης νέων εγκαταστάσεων εντός της χερσαίας ζώνης της μαρίνας θα πρέπει να σχεδιασθεί ισόρροπα και με λειτουργικά αποδοτικό τρόπο, ώστε να επιτυγχάνονται τουλάχιστον οι ακόλουθοι στόχοι:
-        Συνοχή και αυξημένη συνέργεια με τους προβλεπόμενους χώρους αστικού πρασίνου
-        Ελάχιστο ποσοστό αστικού πρασίνου 10% επί του συνόλου της χερσαίας ζώνης
-        Επαύξηση συνδυαστικού αποτελέσματος - ως προς το μέγεθος, τη διαμόρφωση και την οικολογική και ρυμοτομική λειτουργικότητα - των κοινόχρηστων χώρων, των χώρων πρασίνου και των χώρων στάθμευσης.
Η χωροθέτηση των επιμέρους ειδικών χρήσεων και εγκαταστάσεων να πραγματοποιείται με τρόπο που να εξασφαλίζει:
-        Ελαχιστοποίηση μορφολογικών οξύνσεων και βελτίωση της εικόνας του τοπίου, ιδίως σε θέσεις που η υφιστάμενη κατάσταση χαρακτηρίζεται από υποβάθμιση, λειτουργική διασύνδεση υποδομών, δικτύων, κτιριακών συνόλων και ελεύθερων/κοινόχρηστων χώρων, προσαρμογή των έργων στο περιβάλλον, διασφάλιση ελεύθερης πρόσβασης του κοινού στο θαλάσσιο μέτωπο.
Κατά το σχεδιασμό και υλοποίηση των κτιριακών έργων θα πρέπει να υιοθετούνται οι αρχές της αειφόρου ή πράσινης δόμησης, ιδίως μέσω συστημάτων ανάπτυξης «πράσινων κτιρίων», όπου αυτό είναι εφικτό, ενσωματώνοντας τουλάχιστον τις ακόλουθες πρόνοιες:
-        Εξοικονόμηση ενέργειας
-        Ορθολογική χρήση νερού
-        Περιβαλλοντική συμβατότητα υλικών και μεθόδων κατασκευής.
 
Share on Google Plus

About ellinas

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου